RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o.

Osnovna vloga in poslanstvo družbe RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o. je spodbujanje razvoja na regionalni ravni. Družba RASR, d. o. o. je z delovanjem začela 15. 7. 2010, njene ustanoviteljice so vse občine Savinjske regije (31).

Kontakt:
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje
Telefon.: 03 /589 40 82
E-naslov: razvojna.agencija@rasr.si
Spletno mesto: www.rasr.si