Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

KRONIKA OD DNE 1. 8. 2018 DO 31. 8. 2018 (AVGUST)
Datum objave: 19.9.2018
Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu

KDAJ MORA INVESTITOR PRIJAVITI ZAČETEK GRADNJE?
Datum objave: 17.9.2018
Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1.  junija 2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, med katere spada tudi obvezna prijava začetka gradnje.

ZLATI CERTIFIKAT USO OBČINI POLZELA
Datum objave: 17.9.2018
Svetniki Občine Polzela so na 24. redni seji občinskega sveta 11. septembra, obravnavali devet točk dnevnega reda.

ŽUPANOV SPREJEM NAJBOLJŠIH MATURANTOV OBČINE POLZELA
Datum objave: 11.9.2018
Župan Občine Polzela Jože Kužnik je v ponedeljek 3. septembra 2018, na gradu Komenda na Polzeli pripravil sprejem sedmim zlatim in enemu diamantnemu maturantu

VLAGANJE VLOG ZA LETNE PRAVICE V LETU 2018 NA CSD ŽALEC
Datum objave: 23.8.2018
Na CSD se je začel projekt reorganizacije in ena izmed novosti je tudi informativni izračun pravic iz javnih sredstev