Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

Odslej na Polzeli tudi fitnes na prostem
Datum objave: 19.7.2017
Občanom, ki jih mika telovadba v naravi, je v Športnem centru Polzela od začetka julija na voljo fitnes na prostem.

Obnova lokalnih cest v Občini Polzela 2017
Datum objave: 19.7.2017
Občina Polzela je v juliju pričela z obnovo šestih odsekov lokalnih cest

Pogrebnina/posmrtnina
Datum objave: 18.7.2017
Pravici se uveljavlja na Vlogi za izredno denarno socialno pomoč

UE Žalec bo pričela izdajati Evropsko kartico ugodnosti za invalide
Datum objave: 17.7.2017
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je Upravna enota Žalec pridobila nove pristojnosti.

V Poslovni coni v Ločici kmalu nova parkirišča
Datum objave: 14.7.2017
Gradnja parkirišč v poslovni coni Ločica poteka po terminskem planu.

Novi člani Sveta Javnega zavoda Dom upokojencev Polzela
Datum objave: 14.7.2017
Na podlagi imenovanj in volitev so bili dne 29. 1. 2017 v devet članski Svet Doma upokojencev Polzela, za mandatno obdobje štirih let, imenovani novi člani.