Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

INTERVJU

Intervju
Datum objave: 17.7.2017
Intervju s Simono Stanter, načelnico Upravne enote Žalec