Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

Kako so nekoč živeli

Ferdinand (Nandi) Krk
Datum objave: 18.7.2017
Ferdinand (Nandi) Krk (rojen 1927, umrl 2016)

Karel Pinter (rojen 1927)
Datum objave: 18.7.2017
Karel se je rodil 14. avgusta 1927 v Podgorju pri Velenju očetu Francu, ki je bil kovač v velenjskem rudniku