Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec
Datum objave: 18.5.2018
Mesečno poročilo za mesec april.

POLICIJSKA KRONIKA
Datum objave: 14.5.2018
Za mesec april.

SPREMENJENO TOLMAČENJE DOLOČB ZA IZPLAČILO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO
Datum objave: 7.5.2018
Na podlagi določb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih-1 je dodatek za veliko družino letni prejemek namenjen družini