Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

ANKETA

9. maj, dan Evrope
Datum objave: 18.5.2017
Pred 67-imi leti je francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, t. im. Schumanovo deklaracijo.