Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec
Datum objave: 19.4.2018
Mesečno poročilo GZ Žalec za mesec april.

POLICIJSKA KRONIKA
Datum objave: 9.4.2018
Za mesec marec.