Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec
Datum objave: 25.4.2017
Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. marcem in 15. aprilom 2017

Na Bregu zasijale nove svetilke javne razsvetljave
Datum objave: 21.4.2017
Občina Polzela je v aprilu 2017 postavila 30 novih cestnih svetilk v naselju Breg pri Polzeli.

»ZAGOTOVIMO ŽIVLJENJU PRIJAZNO MOBILNOST«
Datum objave: 20.4.2017
bčinski svet Občine Polzela je dne 11. aprila 2017 sprejel Celostno prometno strategijo Občine Polzela, ki je izdelana skladno s smernicami trajnostne mobilnosti, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in smernicami Evropske komisije.

17. seja občinskega sveta – 11. april 2017
Datum objave: 19.4.2017
Na 17. seji občinskega sveta, so svetniki največ časa namenili seznanitvi z letnimi poročili javnih zavodov,

Plačilo oskrbe v domu in pomoči na domu
Datum objave: 19.4.2017
Centri za socialno delo na podlagi podane vloge odločamo o oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev

Iz Upravne enote Žalec
Datum objave: 18.4.2017
Obvezna registracija mopedov od 1. maja 2017 dalje

Dologoročna razvojna strategija Občine Polzela 2017 - 2027
Datum objave: 14.4.2017
V drugi polovici marca 2017 smo v prostorih Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije na gradu Komenda izvedli delavnice.

Policijska kronika za mesec marec
Datum objave: 11.4.2017
Policijska kronika za mesec marec