Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

GOSPODARSTVO

Registracija blagovne znamke
Datum objave: 25.4.2017
Blagovna znamka (angleško trade mark) je pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov,