Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

Policijska kronika
Datum objave: 15.3.2017
Policijska kronika za mesec februar

IZ UPRAVNE ENOTE ŽALEC
Datum objave: 15.3.2017
Upravna enota Žalec v letu 2016

Na gasilce računamo ob vsakem času
Datum objave: 9.3.2017
Občina Polzela, Gasilska zveza Žalec (GZ) in Prostovoljna gasilska društva Polzela, Ločica ob Savinji in Andraž nad Polzelo, so na gradu Komenda podpisali pogodbo o opravljanju javne gasilske službe za letošnje leto.