Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

GOSPODARSTVO

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE IN NEPOVRATNA SREDSTVA EKO SKLADA
Datum objave: 21.3.2017