Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

GOSPODARSTVO

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Datum objave: 8.3.2019
Z novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17), ki je pričela veljati 8. julija 2017, je uvedena evidenca tistih oseb, ki dajejo embalažo v promet, nimajo pa obveznosti plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embala...