Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

POLICIJSKA KRONIKA ZA MESEC JANUAR
Datum objave: 12.2.2018
Policijska kronika od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018