Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

POLICIJSKA KRONIKA
Datum objave: 6.12.2017
Policijska kronika za mesec november

Sanacija potoka Ložnica
Datum objave: 6.12.2017
Na vodotoku Ložnica v Občini Polzela izvajajo dela v okviru sanacijskega programa po poplavah avgusta 2016.

Režim parkiranja v Poslovni coni Ločica
Datum objave: 4.12.2017
Občina Polzela je na območju poslovne cone Ločica z izgradnjo parkirišč izboljšala pogoje za urejeno parkiranje in sledila cilju trajnostne mobilnosti.