Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

KMETIJSTVO

Razvezan žakelj za male kmetije
Datum objave: 15.11.2017
Sredi oktobra je bil objavljen javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.