Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

OBČINSKE NOVICE

POLICIJSKA KRONIKA
Datum objave: 16.1.2018
Policijska kronika za mesec december

Navzočnost prič pri poročnih obredih ni več potrebna
Datum objave: 10.1.2018
Bistvene novosti Družinskega zakonika ter Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec
Datum objave: 9.1.2018
Med 15. novembrom in 15. decembrom 2017