Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

KMETIJSTVO

Koline - slovenski ljudski praznik
Datum objave: 18.1.2018
Tekom zadnjih desetih let se je odnos do mesa močno spremenil.