Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

UVODNIK

POLZELAN - UVODNIK
Datum objave: 16.1.2018
"Torej bodimo optimisti in z znanjem, izkušnjami in zaupanjem stopimo v novo leto."