Pozdravljene bralke in bralci Polzelana!

Polzelana, poročevalca Občine Polzela lahko spremljate na tem mestu od začetka nastajanja mesečne številke do izida.
Na ta način želimo člani uredništva glasilo čim bolj približati vsem, ki ga prebirate.

Uredništvo

(v nastajanju)

UVODNIK
Število prispevkov: 0
OBČINSKE NOVICE
Število prispevkov: 4
INTERVJU
Število prispevkov: 0
GOSPODARSTVO
Število prispevkov: 1
KMETIJSTVO
Število prispevkov: 0
ŠOLA IN VRTEC
Število prispevkov: 0
MOZAIK DOGODKOV
Število prispevkov: 25
KOLEDAR DOGODKOV
Število prispevkov: 0

IZDAJATELJ:
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela: (Polzelan - Uradne objave št. 11/2014 in 01/2016 )

UREDNIŠTVO:
Glavna in odgovorna urednica
Alenka Kočevar
Tehnična urednica
Manuela Mlakar Podgoršek
Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos, Mag.Bernardka Sopčič, Blaž Turnšek

KONTAKT UREDNIŠTVA:
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 00
E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Objavljene številke Polzelana v letu 2019

Objavljene številke Polzelana v letu 2018

Objavljene številke Polzelana v letu 2017

Objavljene številke Polzelana v letu 2016

Objavljene uradne objave v letu 2019

Objavljene uradne objave v letu 2018

Objavljene uradne objave v letu 2017

Objavljene uradne objave v letu 2016

Uradne objave v letu 2015

Arhiv Polzelan