Seznam podjetij po vrsti dejavnosti

Spodaj lahko vidite seznam podjetij v Občini Polzela po vrsti dejavnosti, tako da kliknete na poljubno kategorijo.

Iskanje po imenu podjejta
Ime podjetja:

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
Število podjetij: 45
GRADBENIŠTVO
Število podjetij: 49
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
Število podjetij: 102
STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
Število podjetij: 83
DRUGE DEJAVNOSTI
Število podjetij: 61