JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM - zaključeno!
Datum objave: 27.5.2014 | Rok oddaje: 20.6.2014
- Objavljeno, 27. 5. 2014
- rok oddaje: od 09. 06. 2014 do vključno 20. 06. 2014

Dokumenti: