JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI POLZELA ZA LETO 2018
Datum objave: 23.2.2018 | Rok oddaje: 20.3.2018
Polzela, 23. 2. 2018
Številka: 6710-0001/2018-3

Na podlagi 12. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela (Uradni list RS, št. 36/03, 101/11) župan Občine Polzela objavlja


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI POLZELA ZA LETO 2018
Dokumenti: