JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov na področju turizma ter preostalih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela v letu 2018
Datum objave: 23.2.2018 | Rok oddaje: 20.3.2018
Polzela, 23. 2. 2018
Številka: 6103-2/2018-2


Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev, programov in projektov na področju turizma ter programov in projektov drugih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/15, 2/17 in 2/18, v nadaljevanju: pravilnik) župan Občine Polzela objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov kulturnih društev, programov na področju turizma ter preostalih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela v letu 2018


Dokumenti: