JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela v letu 2018
Datum objave: 23.2.2018 | Rok oddaje: 30.3.2018
Polzela, 23. 2. 2018
Številka: 3308-1/2018-1


Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015–2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 4/15), v nadaljevanju: pravilnik, in Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja


JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja
v Občini Polzela v letu 2018

Dokumenti: