JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA V OBČINI POLZELA ZA LETO 2018
Datum objave: 23.2.2018 | Rok oddaje: 31.12.2018
Polzela, 23. 2. 2018
Številka: 41012-2/2018-2
Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Polzela (Polzelan, poročevalce občine Polzela – Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA
V OBČINI POLZELA ZA LETO 2018


Dokumenti: