Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2018
Datum objave: 23.2.2018 | Rok oddaje: 31.12.2018
Na podlagi Odloka o Rebalansu proračuna Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/18) župan Občine Polzela objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2018


Dokumenti: