Istra moja, za vsak dan
16.1.2018
V četrtek, 11. januarja 2018, smo članice bralnega kluba Mravljice gostile kulturne ustvarjalce iz Kopra. V uvodu je vse navzoče pozdravila predsednica Medgeneracijskega društva Mozaik generacij Polzela, Marjana Šmajs, in povabila k besedi še župana Jožeta Kužnika. Vsi smo bili deležni toplih, vzpodbudnih besed, ki jih zna tako prijazno nizati naš župan. Nastopajočim pa je podaril knjigo o zgodovini Polzele.

Gospoda Emila Zonta, vodjo gostujoče skupine, smo povabile na priporočilo naše članice bralnega kluba Tee Vojta, ki ga pozna že vrsto let. In tako sta sodelovala v pripravah na to srečanje v naši občini. Na prireditvi ga je prisrčno nagovorila, kako je njegova življenjska pot zanimiva, polna raziskovanja in ustvarjanja. Kot etnomuzikolog, instrumentalist, zborovodja, vokalist in glasbenik je osvojili več nagrad in priznanj. Z raznimi skupinami je gostoval doma in v tujini in je avtor treh knjig, več kaset in CD-jev z glasbeno dediščino. V nadaljevanju so se zanimivo prepletala Teina vprašanja o zgodovini Istre in izčrpni odgovori Emila Zonta. V čast bližajočega kulturnega praznika sta izvedla dvogovor o pesniku Prešernu, ko nas njegova duša nagovarja s smernicami življenja za današnji čas.

Poleg gospoda Emila Zonta sta nas popeljala v istrske ritme in melodije pevca, gospoda Cvetko Rakar in Klaudio Šavron. Neobsežna je naša lepa država, pa si kljub temu ne moremo priznati, da dobro poznamo njen jugozahodni del, Istro. Kaj vse nam ima povedati ta košček naše domovine, so v nadaljevanju izčrpno, zanimivo, čuteče, iskreno, doživeto pripovedovali, zapeli in zaigrali na zanimive instrumente dragi gostje iz Kopra.

Ko smo članice bralnega kluba Mravljice prebirale njegovo knjigo, smo začutile, da lahko tako natančno, objektivno, ljubeče in odgovorno piše o razmerah na istrskih tleh le veliko, čuteče srce z neizmerno ljubeznijo do domovine kot celote. Delo nas opominja, kako pomembno je obrobje domovine za obstoj naroda in države.

Zanimivo srečanje smo zaključili ob okušanju kvalitetnega, podarjenega istrskrga vina, nazdravili dobrodošlico novemu letu in željam, da se bolje spoznamo in sodelujemo.

Julijana Veber