POSVET TER IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA
7.3.2016
VABILO

     na  Celjski sejem  - Altermed Celje, Modra dvorana, 11. marca 2016       


POSVET TER IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA
           
* Kako si lahko zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta ?
 Potenciali eko industrijske konoplje, predelava in izdelki, nogavice iz konoplje

* Izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst


Kako si lahko priskrbimo hrano in dobrine? Kakšni so potenciali eko industrijske konoplje, lanu, volne in drugih naravnih materialov, kako je s predelavo? Kako lahko ustvarjamo inovativne izdelke in storitve v krogotoku trajnostnega bio gospodarstva? Predstavitev nogavic iz industrijske konoplje, odgovori na vprašanje, zakaj je bolje uporabljati naravne materiale. Kako naj se organiziramo in povežemo, da bomo lahko v Sloveniji ustvarili več delovnih mest?  Izmenjevalnica semen in  cepičev starih sort sadnih dreves ter sodelujočih v Štafeti semen. Izmenjevalnica  znanja na področju  pridelave in predelave industrijske konoplje ter v zvezi s tem možnosti organiziranja v zadrugah in socialnih podjetij za nova delovna mesta.

PROGRAM:
1. Posvet od 11.30 do 13.15 ure
    Posvet od 11.30 do 13.15 ure
    11.30  Sprejem udeležencev
    13.30 Izjave za medije
    12.00 Začetek posveta Kako si lahko zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta?
     Voditeljica Edita Žugelj
    Pozdravni govor: mag. Robert Otorepec. izvršni direktor družbe Celjski sejem d.d
     Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije
    Častni gost: Dejan Rangeo, dipl agr.; pionir industrijske konoplje v Sloveniji
 
Odgovore na vprašanja o potencialnih možnostih bodo prispevali:           

-    Tadej Slapnik, državni sekretar za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo  v kabinetu vlade RS
-    Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
-    Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
-    Jože Kužnik, župan Občine Polzela
-    Stojan Praprotnik  Razvojna Agencija Savinja
-    Martina Zupančič, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec
-    Marko Klemenčič , Zadruga Ekoci Coop
-    Tomaž Sušnik, Konopljarna Hanah biz
-    Maja Klemen Cokan – kmetijska svetovalka KGZS enota Celje
-    Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave
-    David Geršak, Zadruga Konopko
-    Jože Vetrovec, Misteriji


Vabljeni gostje:
-    Gospodarska zbornica Slovenije; Župani občin Spodnje Savinjske doline, Celja in Slovenije, Ivana Leskovar, Vrtci Občine Slovenska Bistrica,  Regionalna agencija Savinjske regije;Stičišče NVO Savinjske regije; gospodarstveniki,  javnomnenjske osebnosti; napredni mediji
-    vsi zainteresirani udeleženci, ki želite udejanjiti potencial industrijske konoplje, lanu in drugih naravnih materialov kot rastlin z velikim potencialom,
-    vsi, ki si prizadevate za  ohranitev  slovenskih avtohtonih, tradicionalnih vrst semen in starih sadnih vrst , zdravilnih zelišč,  za samooskrbo, razvoj kmetijstva, gospodarstva in povezanih dejavnosti ter več delovnih mest v Sloveniji - na trajnosten način, z aktivnim pristopom, v zadrugah ali socialnih podjetjih,
-    vsi,  ki imate znanje ali interes na področju oživitve tekstilne industrije v Sloveniji, tkanja, predenja ali pridelave industrijskih rastlin in naravnih materialov ter
-    vsi, ki se želite povezati v Zadrugo Ekoci Coop ali pridobiti nova znanja in spoznati deležnike v slovenskem gospodarstvu, ki si prizadevajo za več delovnih mest v Sloveniji.  

2. IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA:  od 9.00 do 17.00 ure pred Modro dvorano .        
* Izmenjevalnica  semen vrtnin  in  cepičev starih sadnih vrst:  Vrtci Slovenska Bistrica,  Ajda Štajerska,
   Ekoci  Gorenjska in ostali zainteresirani izmenjevalci,
* Izmenjavalnica cepičev starih sadnih vrst  in nasveti:  Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica
* Izmenjevalnica na področju pridelave in uporabe industrijske konoplje:
 *  Maja Klemen Cokan, kmetijska svetovalka KGZS
 *  Predstavitev in info točka Zadruge Ekoci Coop, zb.o, soc. p.
 * Tomaž Sušnik, Hanah biz - predstavitev konopljarne, izdelkov iz industrijske konoplje, storitev ,
                         predelava konopljine slame, ...
* mag.. Ivan Božičko 3 Dles-Zelena delovna mesta v krožnem gospodarstvu, izdelki,  svetovanje
 * IHPS Žalec-Industrijske rastline, zdravilne rastline, industrijska konoplja, oljnice, zelišča ,
 * Zadruga Konopko – predstavitev  prakse delovanja  zadruge in konopljarstva  
*  Nasveti  in predstavitev združenja deležnikov za industrijsko konopljo, povezanih  preko  KGZS
*  Založba  Ara - predstavitev literature in gradiv o industrijski konoplji ter samooskrbi  
*  Tovarna nogavic Polzela - predstavitev konopljinih nogavic
*  Skupaj za zdravje človeka in narave - predstavitev Priročnika Sveža zelenjava 365 dni v letu in literature    
     o samooskrbi
*  Revija Zarja in Pomagajmo si - Pomagajmo si – povezujemo ljudi; predstavitev

Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. marca 2016  na naslov: ekoci.si@gmail.com ali sms: 040-203-055.
Dobrodošli! Veselimo se vas!
Dokumenti: