JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM - VRT - ZAKLJUČENO
Datum objave: 26.2.2016 | Rok oddaje: 7.3.2016
Številka:  478-22/2016-1
 Datum:   02.03.2016


 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM

  ZA UREDITEV ZELENJAVNEGA VRTA


NAMERA O ODDAJI  V ZEMLJIŠČA

 ZA UREDITEV ZELENJAVNEGA VRTA V  NAJEMObčina Polzela, Malteška c. 28, p. Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik, zbira ponudbe za oddajo zemljišč za ureditev zelenjavnega vrta v najem.


Občina Polzela vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila, razpisne dokumentacije in javnega razpisa, objavljenega dne  02 .03. 2016 na spletni strani Občine Polzela, predložijo svojo ponudbo.

Rok za oddajo ponudb je vključno do ponedeljka, 07.03.2016  do  15.00 ure. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Najem – Zelenjavni vrt« oddati v sprejemni pisarni Občine Polzela ali poslati priporočeno na naslov: Občina Polzela, Malteška c. 28, 3310 Polzela. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.
ŽUPAN Občine Polzela
Joze KUŽNIK


Dokumenti: