JAVNI RAZPIS ZA ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v letu 2016 - ZAKLJUČENO
Datum objave: 30.1.2016 | Rok oddaje: 29.2.2016
Občina Polzela objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja Občini Polzela za leto 2016. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2016 v višini 7500 EUR in se dodelijo za naslednje ukrepe:
1.    Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1) – 7000 EUR
2.    Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4) – 500 EUR


Vloge morajo biti oddane na naslov Občine Polzela najkasneje do 29. februarja 2016.

Dokumenti: