JAVNI POZIV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA: NOVOGRADNJA, ENERGETSKA OBNOVA IN UPRAVLJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI POLZELA
Datum objave: 22.11.2017 | Rok oddaje: 29.12.2017
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju: ZJZP, Uradni list RS, št. 127/2006) objavlja

JAVNI POZIV PROMOTORJEM
K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI
ZA IZVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZVEDBO
PROJEKTA:
NOVOGRADNJA, ENERGETSKA OBNOVA IN UPRAVLJANJE
JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI POLZELA
Dokumenti: