JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela v letu 2017.
Datum objave: 2.10.2017 | Rok oddaje: 16.10.2017
Številka: 330-1/2017-9
Polzela:  2. 10. 2017


Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015-2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 4/15) - v nadaljevanju: pravilnik in Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/17), Občine Polzela objavljaJAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja
v Občini Polzela v letu 2017


Dokumenti: