5. KOLO MEDKRAJEVNE LIGE MALEGA NOGOMETA - ANDRAŽ 2017/2018
27.9.2017
Vabljeni v soboto, 30. 9. 2017, ob 17.15 uri na igrišče v Andražu.

Anton Brunšek
041 783 738