EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
13.9.2017

Evropski teden mobilnosti 2017 – Združimo moči – delimo si prevoz.

Program dejavnosti v tednu mobilnosti

16. – 22.9.2017

Lokacija

Dogodek

24h

-

Predstavitev ETM na spletnih straneh občine

07.00 – 14.00

Polzela

Župan za prihod na delo in bližnje službene poti uporablja električno kolo

07.00 – 14.00

Osnovna šola Polzela

Aktivnosti osnovnošolcev v okviru ETM 2017

 

17.9.2017

Lokacija

Dogodek

08.00 – 12.00

Polzela

Pohod po poteh Občine Polzela

 

21.9.2017

Lokacija

Dogodek

17.30 – 18.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

Sprejem občinskih svetnikov za »peš prihod« na sejo občinskega sveta in predstavitev ETM 2017

 

22.9.2017

Lokacija

Dogodek

08.00 – 14.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

Izvedba  stojnice, kjer bo možno podariti ali menjati športno opremo, ki ni več v uporabi (predvsem kolesa, rolerji, rolke ipd.).

07.50 – 08.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

»Pešbus« - S »Pešbusom« se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah. Na prireditvenem prostoru jih pozdravi ožje občinsko vodstvo.

10.00 – 12.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

»Varno kolo« - Na prireditvenem prostoru se preverja tehnična ustreznost koles, ki jih otroci uporabljajo za prevoz do in iz šole.

12.00 – 14.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

Aktivnosti osnovnošolcev vključenih v oddelek podaljšanega bivanja: risanje prometnih znakov,…

12.00 – 14.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

Pregled koles in kolesarske opreme s strani strokovno usposobljenega mehanika koles in kolesarske opreme, ki bo poleg preventivnega pregleda in hitrega popravila malenkosti nudil tudi nasvete glede priprave koles za varno vožnjo v prometu

12.00 – 14.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

V sodelovanju z ZD Polzela se pripravi "test hoje na 2 km" kjer zdravstveni delavci izmerijo telesno pripravljenost s preizkusom hoje na 2 km. Na osnovi rezultata, ki upošteva starost, spol, telesno težo in višino, čas hoje in srčni utrip nato svetujejo ustrezno telesno dejavnost in vadbo, ki bo izboljšala posameznikovo zdravje in počutje

12.00 – 14.00

Trg ob občinski zgradbi (Malteška cesta 28, Polzela)

Izvedba promocije koles in električnih koles ter možnost poizkusnih voženj

 

Lokalni koordinator ETM 2017

Ime in priimek

(lahko zapišete dve osebi, če ste tako dogovorjeni)

Telefon

Elektronska pošta

Podatki lokalnega koordinatorja se objavijo na spletni strani ETM (DA/NE)

Magda Cilenšek

03/703- 32-16

magda.cilensek@polzela.si

NE

 

Naslov, na katerega želite prejeti promocijsko gradivo za ETM 2017

 

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela