Javno naročilo male vrednosti - »Prevoz šolskih otrok na območju Občine Polzela za šolsko leto 2017/2018«.
Datum objave: 14.7.2017 | Rok oddaje: 27.7.2017
V skladu določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3)
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, vabi zainteresirane ponudnike,
da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti

»Prevoz šolskih otrok na območju Občine Polzela za šolsko leto 2017/2018«.


Dokumenti: