Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Polzela za leto 2017
Datum objave: 3.7.2017 | Rok oddaje: 20.7.2017
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Pravilnika  o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela ( Polzelan, poročevalec občine Polzela, uradne objave št. 5/2017), občina Polzela objavlja


Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine  v občini Polzela za leto 2017


Odprt od 3. 7. 2017 dalje oziroma do preklica.  Vloge se odpirajo mesečno do porabe sredstev, oddajo se do 20. v mesecu, javno odpiranje je vsak zadnji petek v mesecu ob 8. uri. Prvo javno odpiranje bo 28. 7.  2017 ob 8. uri v sejni sobi občine Polzela.
Dokumenti: