POGUMNO V SODOBNO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
20.6.2017
V današnji starajoči se družbi, hitrem ritmu življenja vseh generacij, sodobnim izzivom za vse generacije se pogosto dogodi, da se težko dogovorimo za srečanje, pogovor in druženje.
Pogosto poudarjamo medgeneracijsko odtujenost in v sled tega, spodbujamo s številnimi aktivnostmi medgeneracijsko sodelovanje, solidarnost in jaz bi tukaj dodala še medgeneracijsko razumevanje.
Kako se približati in razumeti mlade, ki se najraje družijo s pomočjo pametnih in drugih vrst telefonov…, na spletnih socialnih omrežjih, kot so facebook …, katerih  marsikateri starejši človek sploh ne pozna, kaj šele da bi jih uporabljal?
Nam, v medgeneracijskem društvu mozaik generacij oz. medgeneracijskem centru je to uspelo.
Z veseljem smo se odzvali povabilu gospe Danice Gobec k medgeneracijskem druženju z mladimi fotografi osnovne šole Polzela, ki se v prostem času ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo in smo preživeli ustvarjalno in čuteče druženje, v katerem  smo spoznali in se naučili, da je fotografiranje zelo enostavno, ko osvojiš potrebno znanje, v družbi prijetnih mladih mentorjev, ki so jim sodobni mediji »mala malca«.
Marsikdo od starejših je izgubil strah pred rokovanjem z našimi telefoni, ki niso samo za pogovore, temveč so lahko odlična pot za kreiranje fotografij njihovo arhiviranje/shranjevanje kot tudi pošiljanje fotografij naprej. In skozi to za novo povezovanje.
Skozi prijetno medgeneracijsko druženje smo udeleženci, predstavniki tretje generacije spoznali, da je zaželjeno da tudi mi pokažemo več zanimanja  za medgeneracijsko sodelovanje in dojamemo, da tudi naše sive celice potrebujejo
znanje, ki nam ga lahko nudijo mladi na področju tehnologije,saj nas bo drugače
prehitro povozil čas. 
Izmenjava znanj in  izkušenj nam je tega dne omogočila, da smo se učili v prijetnem okolju in vzdušju, skozi katerega so se povezale tri generacije. Mladi so pridobili na moči, saj so pokazali kaj znajo in da je to dragoceno, mentorice so nas povezale, starejši pa smo podelili naše zanimanje in interes ter uživali v sodobnem poučevanju, prilagojeno našim potrebam in zmožnostim.

In kaj naj rečem, pridružite se nam na naslednjem druženju, kajti učenje je lahko zabavno, prijetno, še posebej ko poteka v družbi sodelujočih mladih mentorjev.

Marjana Šmajs