Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela
Datum objave: 25.5.2017 | Rok oddaje: 31.12.2017
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Polzela (Polzelan, uradni poročevalec Občine Polzela, št. 3/2015), objavlja Občina Polzela


Javni poziv
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Polzela
Dokumenti: