JAVNI RAZPIS ZA ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja - ZAKLJUČENO
Datum objave: 3.8.2015 | Rok oddaje: 21.8.2015
JAVNI RAZPIS
– ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela v letu 2015

Občina Polzela objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja Občini Polzela za leto 2015. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2015 v višini 8.800 EUR in se dodelijo za naslednje ukrepe:
1.    Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1) – 5.800 EUR
2.    Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4) – 1.500 EUR
3.    Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (ukrep 7) – 1.500 EUR

Celotno besedilo javnega razpisa in vsa razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani http://www.polzela.si/ v rubriki RAZPISI IN OBJAVE

Vloge morajo biti oddane na naslov Občine Polzela najkasneje do 21. avgusta 2015.
Jerneja Svetko

Dokumenti: