Javno naročilo male vrednosti » Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer «.
Datum objave: 25.4.2017 | Rok oddaje: 11.5.2017
V skladu določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu naročnik Občina Polzela, Malteška cesta 28,  3313 Polzela

vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti » Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer «.

-----------------------------------
Spoštovani,


glede na to, da je rok za prijavo projektov na LAS SSD podaljšan, podaljšujemo rok za oddajo ponudbe in sicer za 7 dni t.j. do četrtka 11.5. 2017 do 9.00 ure. Odpiranje je 11. 5. 2017 ob 10. uri.

Podaljšan je tudi rok za sprejem vprašanj in sicer do petka 5. 5. 2017 .-----------------------------------
Več..

Dokumenti: