JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela v letu 2017
Datum objave: 5.4.2017 | Rok oddaje: 28.4.2017
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015-2020 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 4/15) - v nadaljevanju: pravilnik in Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017 (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 2/17), Občine Polzela objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja
v Občini Polzela v letu 2017Dokumenti: