Javno naročilo male vrednosti za objekt: » Obnova lokalnih cest v Občini Polzela 2017«.
Datum objave: 30.3.2017 | Rok oddaje: 12.4.2017
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu naročnik
 
Občina Polzela, Malteška cesta 28,  3313 Polzela

vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti za objekt: » Obnova lokalnih cest v Občini Polzela 2017«.

Več..

Dokumenti: