Razpis za izbor izvajalca za dograditev komunalne infrastrukture v PC Ločica
Datum objave: 24.3.2017 | Rok oddaje: 5.4.2017
V skladu določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu naročnik
 
Občina Polzela, Malteška cesta 28,  3313 Polzela

vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti » Dograditev komunalne infrastrukture v poslovni coni Ločica«.....


Dokumenti: