Javni razpis male vrednosti » Preureditev kotlarne v Osnovni šoli Polzela
Datum objave: 14.3.2017 | Rok oddaje: 29.3.2017
V skladu določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu naročnik
 
Občina Polzela, Malteška cesta 28,  3313 Polzela

vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti » Preureditev kotlarne v Osnovni šoli Polzela«.

V skladu s 47. členom  ZJN - 3 je naročnik Občina Polzela dne 16. 3. 2017, na portalu javnih naročil objavila Obvestilo o naročilu male vrednosti za izvedbo gradnje » Preureditev kurilnice v Osnovni šoli Polzela« pod oznako JN001950/2017-W01.

Ponudbo je mogoče oddati:
-    samostojno – kot samostojen ponudnik
-    s podizvajalci – kot ponudnik s podizvajalci
-    s soponudniki – kot partner v skupni ponudbi

več...
Dokumenti: