ČISTILNA AKCIJA
16.3.2017
Spoštovane in spoštovani,

Sončni žarki so naznanili prihod pomladi. Z njo pa tudi nujno potrebno pomladansko čiščenje narave. Očistili jo bomo, preden se bo odela v zeleno, zato vas vabim, da se mi pridružite NA ČISTILNI AKCIJI, da bomo skupaj očistili našo občino. Ob prijetnem druženju bomo naredili veliko koristnega. Več nas bo, bolj bo prijetno in bolj čista bo naša občina.
Občina Polzela je lepa – naj bo še lepša. Združeni bomo uspešni.

Veselim se vas.
Jože Kužnik, župan Občine Polzela


Pomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja bo potekala
V PETEK, 24. marca 2017, od 14. do 18. ure ter
V SOBOTO, 25. marca, od 8. do 13.ure.


Predsedniki društev in krajevnih odborov sporočite število udeležencev in lokacijo čiščenja na telefonsko številko 03 703 32 26 (Matjaž Murgelj)  ali na elektronski naslov: matjaz.murgelj@polzela.si najkasneje do srede, 22. marca 2017.

Na dan čistilne akcije v petek od 12. do 15. ure in v soboto od 7.30 do 9. ure, lahko v sprejemni pisarni na Občini Polzela prevzamete vreče za smeti in malico za udeležence akcije.

Vreče z odpadki se odlaga na vidnih mestih ob glavnih cestah. Če boste vreče odložili izven zbirne točke, sporočite na telefonsko številko 041 707 017 (Sandi Zmrzlak). Sporočite tudi, če boste med čiščenjem naleteli na večje kosovne odpadke, ki jih sami ne boste mogli odstraniti, ali če boste opazili odpadke na težko dostopnih terenih.

Gradbenih odpadkov, nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva itd., ne pobirajte in ne premeščajte! S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov bomo popisali in sporočili pristojnim inšpekcijskim službam.

V času čistilne akcije bo odprt tudi ZBIRNI CENTER ODPADKOV V KAMNOLOMU ANDRAŽ ter KAMNOLOM ANDRAŽ, in sicer v petek, 24. marca 2017, od 8. do 18. ure, ter v soboto, 26. marca 2017, od 8. do 18. ure.

Storitev je brezplačna.
 
Občina Polzela