Razpis - INOVATOR LETA SSD 2016
23.2.2017
OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec
objavlja razpis za podelitev denarnih nagrad in priznanj
»INOVATOR LETA SSD 2016«
v kategorijah:
patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,
ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu "Inovator leta SSD".

Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2017  
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.

Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si .
Dokumenti: