Javni razpis za sofinanciranje programov društev v letu 2017 - zaključeno
Datum objave: 27.1.2017 | Rok oddaje: 15.2.2017
Občina Polzela objavlja javni razpis za vrednotenje in sofinanciranje programov kulturnih društev, programov na področju turizma in projektov preostalih društev, organizacij in združenj v Občini Polzela v letu 2017. 

Izvajalci kulturnih, turističnih in drugih programov, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • da so registrirani v skladu z zakonom o društvih;
  • da imajo sedež v Občini Polzela ali eni izmed občin Spodnje Savinjske doline in delujejo na tem   območju ter imajo vsaj 10 članov iz Občine Polzela;
  • da imajo urejeno evidenco članstvu in plačani članarini;
  • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov;
  • da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom;
  • da občinski upravi vsako leto redno dostavijo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Vsa razpisna dokumentacija, ki je potrebna za prijavo na razpis,  je objavljena v priponki.

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na Mijo Staler (03 70 33 222).

Vloge morajo biti oddane na naslov Občine Polzela najpozneje do 15. februarja 2017.

Dokumenti: