OBVESTILO
31.12.2016
Obveščamo vas, da bo 4. januarja 2017 začel delovati Dnevni center za otroke in mladostnike Podmornica - enota Polzela, in sicer v prostorih Mladinskega centra Polzela, vsako sredo med 11. in 19. uro, med šolskimi počitnicami pa med 8. uro in 16. uro, pod okriljem Centra za socialno delo Žalec.

Dnevni center za otroke in mladostnike Podmornica - enota POlzela bo namenjen otrokom in mladostnikom med šestim in petnajstim letom starosti, ki bodo preživljali čas v dnevnem centru ob učenju, risanju, družabnih igrah, sprehodih, ustvarjalnem preživljanju prostega časa in podobno.

Namen vseh teh dejavnosti je opremljanje mladega človeka za življenje, v smislu razvijanja delovnih navad, prevzemanja odgovornosti, učenja socialnih veščin...

Center za socialno delo Žalec