Program predavanj in delavnic v mesecu novembru 2014.
23.10.2014
TOREK, 4. 11. 2014
od  9.00 – 10.00, TELOVADBA za starejše
»Okrepimo hrbtenico« (Tanja Čater, prinesite s seboj ležalno podlogo)

SREDA, 5. 11. 2014
od 17.15 – 18.45, LIKOVNO ustvarjalna delavnica (Urška Juhart)

ČETRTEK, 6. 11. 2014
od 9.00 – 10.30, OSNOVE ANGLEŠČINE (Sabina Sagadin)
od 13.00 – 14.30, KVAČKAJMO SKUPAJ (Sonja Razbornik in učenci OŠ Polzela)
od 16.00 – 17.30, III. Delavnica za urjenje spomina – MemoHELP
(ZDSGS – Petra Cerinšek in Tatjana Prašnikar)

PETEK, 7. 11. 2014
od 17.00 – 18.30, ŠAHOVSKI  KROŽEK (Oton Kronovšek)

TOREK, 11. 11. 2014
od  9.00 – 10.00, TELOVADBA za starejše
»Okrepimo hrbtenico« (Tanja Čater, prinesite s seboj ležalno podlogo)

SREDA, 12. 11. 2014
od 17.15 – 18.45, LIKOVNO ustvarjalna delavnica (Urška Juhart)

ČETRTEK, 13. 11. 2014
od 9:00 – 10.30, OSNOVE ANGLEŠČINE (Sabina Sagadin)
od 16.00- 17.30, DELAVNICA - pletenje za vse generacije (Cvetka Basle)

PETEK, 14. 11. 2014
od 17.00 – 18.30, ŠAHOVSKI  KROŽEK (Oton Kronovšek)

TOREK, 18. 11. 2014
od 9.00 – 10.00, TELOVADBA za starejše
»Okrepimo hrbtenico« (Tanja Čater, prinesite s seboj ležalno podlogo)

SREDA, 19. 11. 2014
od 9.00 – 10.30, OSNOVE ANGLEŠČINE (Sabina Sagadin)
od 17.15 – 18.45, LIKOVNO ustvarjalna delavnica (Urška Juhart)

ČETRTEK, 20. 11. 2014
od 16.00 – 17.30, IV. Delavnica za urjenje spomina – MemoHELP
(ZDSGS – Petra Cerinšek in Tatjana Prašnikar )

PETEK, 21. 11. 2014
Od 17.00 – 18.30, ŠAHOVSKI  KROŽEK (Oton Kronovšek)

TOREK, 25. 11. 2014
od 9.00 – 10.00, TELOVADBA za starejše
»Okrepimo hrbtenico« (Tanja Čater, prinesite s seboj ležalno podlogo)

SREDA, 26. 11. 2014
od 17.15 – 18.45, LIKOVNO ustvarjalna delavnica (Urška Juhart)

ČETRTEK, 27. 11. 2014
od 9.00 – 10.30, OSNOVE ANGLEŠČINE (Sabina Sagadin)
od 16.00- 17.30, DELAVNICA - kvačkanje copat (Sonja Razbornik)

PETEK, 28. 11. 2014
od 17.00 – 18.30, ŠAHOVSKI  KROŽEK (Oton Kronovšek)

Program delavnic se tekom meseca lahko spreminja, kar bo objavljeno na oglasni deski Medgeneracijskega centra in FB strani.

Delavnice so namenjene vsem prebivalcem lokalne skupnosti. Namen delavnic je prenos znanja med generacijami, vključevanje v prostovoljstvo in druženje.

Vabljeni, da svoje znanje, kot prostovoljec delite z nami.

Informacije na
e-mail: medgeneracijski.c@gmail.com
GSM : 031 343 774