Razpisna dokumentacija za fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela
Datum objave: 24.1.2019 | Rok oddaje: 25.2.2019
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, (v nadaljevanju: koncedent) objavlja povabilo k oddaji REŠITVE ZA FAZO KONKURENČNEGA DIALOGA V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v občini Polzela.
Dokumenti: