Predstavitev projekta MoST v medgeneracijskem centru
21.11.2018
V torek, 6. novembra 2018 je vodja patronažne službe ZD Žalec Jasna Tekavc navzočim, ki so se odzvali našemu vabilu prestavila projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje MoST.

Projekt MoST – Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih in je sofinanciran iz strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada in nacionalnega sofinanciranja. Projekt bo potekal do 31. avgusta 2020. Nudenje strokovne podpore pri izvajanju projektnih aktivnosti izvajajo Centri za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, kjer je vključena tudi Patronažna služba ZD Žalec z namenom izvajanja dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe v lokalni skupnosti.

V sodelovanje smo se vključiti tudi v medgeneracijskem centru na Polzeli, kjer se bo dvakrat mesečno dogajalo srečanje – posvetovalnica, ki jo bo vodila Martina Pečovnik dipl. med. sestra, ki že redno opravlja patronažno službo v našem okolju. Naše prvo srečanje bo v četrtek 29. novembra ob 9.00 uri v prostorih medgeneracijskega centra

Vabljeni vsi, ki vestno skrbite za svoje zdravje in tisti, ki si želite spremeniti svoj način življenja.


Marjana Šmajs